Dragon Ball

96.46%

RTP Dragon Ball 96.46%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Uproar In Heaven

95%

RTP Uproar In Heaven 95%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Fortune Dragon

97.02%

RTP Fortune Dragon 97.02%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 70 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Hot DJ

95.36%

RTP Hot DJ 95.36%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Wing Chun

96.08%

RTP Wing Chun 96.08%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Acrobatics

96.16%

RTP Acrobatics 96.16

10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Dragon's Treasure

96.97%

RTP Dragon's Treasure 96.97%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Dragon Koi

96.04%

RTP Dragon Koi 96.04%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Lord Ganesha

95.77%

RTP Lord Ganesha 95.77%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Ganesha Jr

96%

RTP Ganesha Jr 96%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Loy Krathong

96.17%

RTP Loy Krathong 96.17%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Six Gacha

96%

RTP Six Gacha 96%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Songkran Festival

96%

RTP Songkran Festival 96%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 70 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On|

Coin Spinner

96.04%

RTP Coin Spinner 96.04%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 70 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Monster Hunter

96.24%

RTP Monster Hunter 96.24%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Golden Mayan

98.44%

RTP Golden Mayan 98.44%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Greek Gods

96.50%

RTP Greek Gods 96.50%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Aladdin's lamp

93.5%

RTP Aladdin's lamp 93.5%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 70 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Sweet POP

96.5%

RTP Sweet POP 96.5%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Money Tree

96.15%

RTP Money Tree 96.15%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

The Cupids

95.97%

RTP The Cupids 96%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On|

Oo Ga Cha Ka

96.19%

RTP Oo Ga Cha Ka 96.19%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

King of Atlantis

95%

RTP King of Atlantis 95%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Burning Xi-You

96.04%

RTP Burning Xi-You 96.04%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Ninja Raccoon

96%

RTP Ninja Raccoon 96%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Hot Pinatas

96.56%

RTP Hot Pinatas 96.56%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Dollar Bomb

96.98%

RTP Dollar Bomb 96.98%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

King Kong Shake

96.18%

RTP King Kong Shake 96.18%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Mr. Miser

96.26%

RTP Mr. Miser 96.26%

POLA 20 |❌✅✅|DC Off| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Lucky Tigers

95%

RTP Lucky Tigers 95%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 70 |❌✅❌|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Thai HILO

96.55%

RTP Thai HILO 96.55%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 3 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Myeong-ryang

95.99%

RTP Myeong-ryang 95.99%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On|

Night City

96.7%

RTP Night City 96.7%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Mirror Mirror

96.48%

RTP Mirror Mirror 96.48%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On|

888 Cai Shen

97.06%

RTP 888 Cai Shen 97.06%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Football Fever

92.30%

RTP Football Fever 92.30%

Manual 15 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Jump High 2

96%

RTP Jump High 2 96%

Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 13 |❌✅❌|DC On| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Cricket Fever

96.05%

RPT Cricket Fever 96.05%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Gu Gu Gu 3

96.40%

RTP Gu Gu Gu 3 96.40%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Da Hong Zhong

96.30%

RTP Da Hong Zhong 96.30%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Thor 2

96.25%

RTP Thor 2 96.25%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On|

Fire Queen2

96.97%

RTP Fire Queen2 96.97%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Da Fa Cai

96%

RTP Da Fa Cai 96%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Wolf Disco

96.26%

RTP Wolf Disco 96.26%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Floating Market

96.37%

RTP Floating Market 96.37%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

6 Toros

96.58%

RTP 6 Toros 96.58%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

FruitKing

96.17%

RTP FruitKing 96.17%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

LuckyBats

96.36%

RTP LuckyBats 96.36%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

LuckyFishing

96.97%

RTP LuckyFishing 96.97%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 70 |❌✅❌|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Paradise

96.13%

RTP Paradise 96.13%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 70 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

FruityCarnival

97.5%

RTP FruityCarnival 97.5%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Hero Fishing

96.07%

RTP Hero Fishing 96.07

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Oneshot Fishing

96.85%

RTP Oneshot Fishing 96.85%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On

JewelLuxury

96.29%

RTP JewelLuxury 96.29%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

ChickyParmParm

96.65%

RTP ChickyParmParm 96.65%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Jumping Mobile

96.18%

RTP Jumping Mobile 96.18%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Jump Higher mobile

98.13%

RTP Jump Higher mobile 98.13%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Rave Jump mobile

96.88%

RTP Rave Jump mobile 96.88%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Fly Out

96.71%

RTP Fly Out 96.71%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Pyramid Raider

97%

RTP Pyramid Raider 97%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Flying Cai Shen

96.70%

RTP Flying Cai Shen 96.70%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Snow Queen

96%

RTP Snow Queen 96%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Wonderland

96.6%

RTP Wonderland 96.6%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

5 God beasts

96.37%

RTP 5 God beasts 96.37%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

SkrSkr

96%

RTP SkrSkr 96%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Treasure House

96.53%

RTP Treasure House 96.53%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Rave Jump 2 M

96%

RTP Rave Jump 2 M 96%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Zuma Wild

96%

RTP Zuma Wild 96%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Lucky Bats M

96.25%

RTP Lucky Bats M 96.25%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Invincible Elephant

96.75%

RTP Invincible Elephant 96.75%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Zeus M

97%

RTP Zeus M 97%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

God of War M

96.66%

RTP God of War M 96.66%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Wheel Money

97.26%

RTP Wheel Money 97.26%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Gu Gu Gu 2 M

97.24%

RTP Gu Gu Gu 2 M 97.24%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Sakura Legend

94.60%

RTP Sakura Legend 94.60%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Gold Stealer

95.90%

rtp Gold Stealer 95.90%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Fa Cai Shen M

96.77%

rtp Fa Cai Shen M 96.77%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Meow

96.34%

RTP Meow 96.34%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Good Fortune M

96.68%

RTP Good Fortune M 96.68%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Gu Gu Gu M

96.46%

RTP Gu Gu Gu M 96.46%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Running Animals

96.36%

RTP Running Animals 96.36%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 3 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Disco Night M

95.36%

RTP Disco Night M 95.36%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On|

Move n' Jump

98.13%

RTP Move n' Jump 98.13%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Fire Chibi M

96.13%

rtp Fire Chibi M 96.13%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On|

Fire Chibi 2

96.50%

rtp Fire Chibi 2 96.50%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Xmas

95.79%

rtp Xmas 95.79%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Hephaestus

96.04%

rtp Hephaestus 96.04%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Fa Cai Fu Wa

96.80%

RTP Fa Cai Fu Wa 96.80%

Manual 15 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Diamond Treasure

95.80%

RTP Diamond Treasure 95.80%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Sky Lantern

95.8%

RTP Sky Lantern 95.8%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Flower Fortunes

95.88%

RTP Flower Fortunes 95.88%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Fortune Totem

95.23%

RTP Fortune Totem 95.23%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

GuGuGu

96.20%

RTP GuGuGu 96.20%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Shou-Xin

96.63%

RTP Shou-Xin 96.63%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 30 |❌✅❌|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Double Fly

96.71%

RTP Double Fly 96.71%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Six Candy

96.10%

RTP Six Candy 96.10%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On|

Kronos

95.94%

RTP Kronos 95.94%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 70 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On|

5 Boxing

96.23%

RTP 5 Boxing 96.23%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Super5

95.36%

RTP Super 5 95.36%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 70 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Fa Cai Shen2

97%

RTP Fa Cai Shen2 97%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Heracles

96%

RTP Heracles 96%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Ne Zha Advent

96.83%

RTP Ne Zha Advent 96.83%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

GreatLion

96.73%

RTP GreatLion 96.73%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On|

HotSpin

96%

RTP HotSpin 96%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

God Of Chess

96.26%

RTP God Of Chess 96.26%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

888

97.65%

RTP 888 97.65%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Muay Thai

97.56%

RTP Muay Thai 97.56%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Oriental Beauty

96.50%

RTP Oriental Beauty 96.50%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Rave High

96.05%

RTP Rave High 96.05%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Lucky Boxes

96.59%

RTP Lucky Boxes 96.59%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Disco Night

95.36%

RTP Disco Night 95.36%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Big Wolf

97.35%

RTP Big Wolf 97.35%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Monkey Office Legend

97.35%

RTP Monkey Office Legend 97.35%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Detective Dee 2

96.70%

RTP Detective Dee 2 96.70%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Yuan Bao

96.10%

RTP Yuan Bao 96.10%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Rave Jump2

96.77%

RTP Rave Jump2 96.77%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

777

98.75%

RTP 777 98.75%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Magic World

96.09%

RTP Magic World 96.09%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Water World

97.28%

RTP Water World 97.28%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off

Vampire Kiss

95.38%

RTP Vampire Kiss 95.38%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto

God of War

96.32%

RTP God of War 96.32%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 70 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Detective Dee

95.29%

RTP Detective Dee 95.29%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Fire Chibi

96%

RTP Fire Chibi 96%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Gophers War

96.28%

RTP Gophers War 96.28%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Crazy NuoZha

96.61%

RTP Crazy NuoZha 96.61%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off

Pub Tycoon

96.68%

RTP Pub Tycoon 96.68%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 13 |❌✅❌|DC On|

All Wilds

96.10%

RTP All Wilds 96.10%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off

Apsaras

96.03%

RTP Apsaras 96.03%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On|

Wild Tarzan

96.01%

RTP Wild Tarzan 96.01%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

Sherlock Holmes

97.22%

RTP Sherlock Holmes 97.22%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On

Fruit King II

97.55%

RTP Fruit King II 97.55%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Wolf Moon

96.53%

RTP Wolf Moon 96.53%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Pharaoh's Gold

96.53%

RTP Pharaoh's Gold 96.53%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Lonely Planet

96.17%

RTP Lonely Planet 96.17%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 70 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Mr.Rich

94.52%

RTP Mr.Rich 94.52%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto

Good Fortune

97%

RTP Good Fortune 97%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 3 |❌✅❌|DC On|

Ecstatic Circus

96.58%

RTP Ecstatic Circus 96.58%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Jump High

96%

RTP Jump High 96%

Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Funny Alpaca

96.07%

RTP Funny Alpaca 96.07%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Dragon Heart

96.57%

RTP Dragon Heart 96.57%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

The Beast War

96.50%

RTP The Beast War 96.50%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off|

GuGuGu2

96.19%

RTP GuGuGu2 96.19%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Summer Mood

96.09%

RTP Summer Mood 96.09%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Zeus

97%

RTP Zeus 97%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Fire777

97.77%

RTP Fire777 97.77%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Golden Eggs

93.90%

RTP Golden Eggs 93.90%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

WuKong&Peaches

96.75%

RTP WuKong&Peaches 96.75%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Fa Cai Shen

96%

RTP Fa Cai Shen 96%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Rave Jump

96%

RTP Rave Jump 96%

Manual 13 |❌✅❌|DC On| Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Wan Bao Dino

96.19%

RTP Wan Bao Dino 96.19%

10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Happy Rich Year

97.15%

RTP Happy Rich Year 97.15%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 9 |❌✅❌|DC Off|

Treasure Bowl

96.82%

RTP Treasure Bowl 96.82%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 15 |❌✅❌|DC Off|

Won Won Won

97.19%

RTP Won Won Won 97.19%

Manual 5 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Red Phoenix

95.85%

RTP Red Phoenix 95.85%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 5 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

Apollo

96.51%

RTP Apollo 96.51%

50 |❌✅❌|DC Off| Auto 70 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 3 |❌✅❌|DC On|

Chameleon

96.07%

rtp Chameleon 96.07%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 13 |❌✅❌|DC On

So Sweet

96.51%

RTP So Sweet 96.51%

10 |❌✅✅|DC On| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 70 |❌✅❌|DC On| Auto

Poseidon

95.98%

RTP Poseidon 95.98%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Treasure Island

97.07%

RTP Treasure Island 97.07%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Fire Queen

95.95%

RTP Fire Queen 95.95%

Manual 3 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Running Toro

96.38%

RTP Running Toro 96.38%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 20 |❌✅✅|DC Off| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Getting Energies

96.89%

RTP Getting Energies 96.89%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Thor

97.12%

RTP Thor 97.12%

20 |❌✅✅|DC Off| Auto Manual 15 |❌✅❌|DC Off| Manual 7 |❌✅❌|DC On|

ZhongKui

96.10%

RTP ZhongKui 96.10%

30 |❌✅❌|DC On| Auto 20 |❌✅✅|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

World Cup Russia 2018

96.56%

RTP World Cup Russia 2018 96.56%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 10 |❌✅✅|DC On| Auto

Football Boots

96.27%

RTP Football Boots 96.27%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Football Baby

96.23%

RTP Football Baby 96.23%

Manual 7 |❌✅❌|DC On| 10 |❌✅✅|DC On| Auto 30 |❌✅❌|DC On| Auto

JumpHigher

96.25%

RTP Jump Higher 96.25%

30 |❌✅❌|DC On| Auto Manual 7 |❌✅❌|DC On| 30 |❌✅❌|DC On| Auto

Feed the Zombie

96.55%

RTP Feed the Zombie 96.55%

Manual 9 |❌✅❌|DC Off| 50 |❌✅❌|DC Off| Auto 50 |❌✅❌|DC Off| Auto

Rtp CQ9 Slot Indonesia | Pola Game Slot CQ9 Yang Mudah Menang

Silahkan dapatkan Info Bocoran RtpCQ9 Slot Indonesiayang mudah menang dari kami setiap waktu di linkRTP777Slot gacor ini. Cek RTP CQ9 Slot tertinggi dan juga pola main paling jitu kami. Beberapa pemain sudah mencoba nya dan akhirnya mereka berhasil memenangkan jackpot permainan yang dimainkan menggunakan pola slot dari kami. Apakah anda ingin mencoba nya juga?

Sebagai salah satu agen judi online terpercaya yang menyediakan banyak kumpulan nama permainan slot terlengkap, kami juga menyediakan link untuk cek rtp slot beserta dengan pola cara bermain untuk anda semua. Barangkali informasi return to player dan pola slot cq9 gaming dari kami ini dapat membantu anda sedikit banyaknya, agar bisa semakin gampang dan mudah lagi untuk memenangkan bonus jackpot slot terbesar di game cq9 slots ini.

Pola Slot CQ9 Yang Mudah Menang

Game cq9 slot online merupakan salah satu provider judi mesin slot gacor yang tidak kalah ramainya dari situs-situs judi slot online gacor lainnya yang ada saat ini. Game slot cq9 mulai populer sejak beberapa tahun yang lalu, dan sampai hari ini sudah ada banyak situs judi online di indonesia yang menjalin kerjasama dengan produk game slot gacor dan juga tembak ikan casino online ini.

Untuk anda yang suka sekali bermain di situs slot cq9, namun selalu apes dalam permainan yang dimainkan terus terusan, maka bisa mencobapola slot cq9 yang mudah menangdari kami disini, jangan lupa untuk daftar slot cq9 di link alternatif agen, bandar slot terbesar situs 777slotz.com untuk memainkan segala macam jenis permainan yang ingin anda mainkan. Sebagai salah satu bo cq0 slot indonesia terbaik yang ada di indo saat ini, kami siap memberikan anda tempat bermain yang nyaman dan menyenangkan.

Jadi mari silahkan bergabung sekarang juga bersama kami, dan mainkan game cq9 slot gaming terbaru dan gacor disini setelah anda berhasil menemukan pola terbaik dan game rtp cq9 tertinggi disini.

FAQS Seputaran Tanya Jawab Situs CQ9

Mungkin saja anda memiliki pertanyaan yang ingin diketahui tentang link cq9 slot? dibawah ini kami sudah menyediakan topik pertanyaan dan jawaban yang paling sering ditanyakan oleh para pemain yang ingin mengetahuinya. Mungkin saja anda juga memiliki pemikiran yang sama terkait dengan hal yang ingin ditanyakan ini. Maka jawabannya sudak kami sediakan untuk anda juga disini bos.

Apa Itu CQ9 Gaming?

CQ9 Gamingmerupakan salah satu perusahaan judi online yang menyediakan banyak kumpulan permainan mesin slot terbesar di asia dengan rtp dan votalitas yang tinggi yang juga didukung oleh perangkat lunak smartphone android, iphone, ipad, laptop dan komputer.

Berapa Persen RTP Tertinggi CQ9?

Agen CQ9 Slots menydiakan ratusan permainan slot terpopuler dan untuk rtp ( return to play ) winrate permainan cq9 slot berbeda-beda disetiap game. RTP Terendah adalah 94% dan tertinggi mencapai lebih dari 98%.

Minimal Bet Slot CQ9?

Minimal bet terkecil bisa dilakukan dengan bet sebesar 50 perak rupiah, dan untuk taruhan maksimal di game cq9 adalah sebesar 500 rupiah.

Berapa Besar Bonus di Permainan CQ9?

Untuk bonus dalam permainan yang disediakan pihak cq9 slot tidak dapat dipastikan ya bosku, karena setiap permainan memiliki progres jackpot yang berbeda-beda, tergantung anda mendapatkan kombinasi scatter seperti apa saja bonus permainan kombinasi free spin yang didapatkan.